BROWN IRIS METALLIC Toho Round Sz 6 BROWN IRIS METALLIC Toho Round Sz 6
$3.50
PEPPER RED OPAQUE Toho Round Sz 6 PEPPER RED OPAQUE Toho Round Sz 6
$4.50
BLACK DIAMOND RAINBOW GOLD LINED Toho Round Sz 6 BLACK DIAMOND RAINBOW GOLD LINED Toho Round Sz 6
$4.00
PINK SUEDE METALLIC HYBRID Toho Round Sz 6 PINK SUEDE METALLIC HYBRID Toho Round Sz 6
$7.25
ROSALINE SILVER LINED Toho Round Sz 6 ROSALINE SILVER LINED Toho Round Sz 6
$3.25
AQUA PURPLE LINED Toho Round Sz 6 AQUA PURPLE LINED Toho Round Sz 6
$3.75
AMETHYST MILKY SILVER LINED Toho Round Sz 6 AMETHYST MILKY SILVER LINED Toho Round Sz 6
$4.00
POMEGRANATE MILKY SILVER LINED Toho Round Sz 6 POMEGRANATE MILKY SILVER LINED Toho Round Sz 6
$4.00
ROSALINE RAINBOW OPAQUE PURPLE LINED Toho Round Sz 6 ROSALINE RAINBOW OPAQUE PURPLE LINED Toho Round Sz 6
$3.50
TURQUOISE OPAQUE Toho Round Sz 6 TURQUOISE OPAQUE Toho Round Sz 6
$3.25
RED PEPPER PICASSO HYBRID Toho Round Sz 6 RED PEPPER PICASSO HYBRID Toho Round Sz 6
$6.75
CRYSTAL RAINBOW FROSTED TRANS Toho Round Sz 6 CRYSTAL RAINBOW FROSTED TRANS Toho Round Sz 6
$3.50
PERIDOT DARK MILKY SILVER LINED Toho Round Sz 6 PERIDOT DARK MILKY SILVER LINED Toho Round Sz 6
$3.75
CAPRI LT RAINBOW CRYSTAL LINED Toho Round Sz 6 CAPRI LT RAINBOW CRYSTAL LINED Toho Round Sz 6
$3.75
SAPPHIRE DK SILVER LINED Toho Round Sz 6 SAPPHIRE DK SILVER LINED Toho Round Sz 6
$3.50
CLAY OZIDIZED BRONZE FROSTED HYBRID Toho Round Sz 6 CLAY OZIDIZED BRONZE FROSTED HYBRID Toho Round Sz 6
$8.75
PURPLE METALLIC RAINBOW CRYSTAL LINED Toho Round Sz 6 PURPLE METALLIC RAINBOW CRYSTAL LINED Toho Round Sz 6
$3.75
TURQUOISE GREEN OPAQUE Toho Round Sz 6 TURQUOISE GREEN OPAQUE Toho Round Sz 6
$3.25
PICASSO MIX HYBRID TRANSPARENT Toho Round Sz 6 PICASSO MIX HYBRID TRANSPARENT Toho Round Sz 6
$6.75
CRYSTAL RAINBOW GOLD LINED Toho Round Sz 6 CRYSTAL RAINBOW GOLD LINED Toho Round Sz 6
$3.75
BROWN WHITE Striped Toho Round Sz 06 BROWN WHITE Striped Toho Round Sz 06
$3.50
GRAPE HIGHER METALLIC Toho Round Sz 6 GRAPE HIGHER METALLIC Toho Round Sz 6
$5.50
GUNMETAL MATTE Miyuki Long Drop Bead GUNMETAL MATTE Miyuki Long Drop Bead
$3.00
GREEN TEAL PERMANENT FINISH GLVNZD Toho Round Sz 06 GREEN TEAL PERMANENT FINISH GLVNZD Toho Round Sz 06
$6.75
GRAPE LIGHT SILVER LINED Toho Round Sz 6 GRAPE LIGHT SILVER LINED Toho Round Sz 6
$4.00
GOLD SUEDE METALLIC HYBRID Toho Round Sz 6 GOLD SUEDE METALLIC HYBRID Toho Round Sz 6
$7.25
EMERALD GREEN SILVER LINED Toho Round Sz 06 EMERALD GREEN SILVER LINED Toho Round Sz 06
$3.25
BRONZE ANTIQUE Toho Round Sz 6 BRONZE ANTIQUE Toho Round Sz 6
$9.00
CRYSTAL SILVER LINED Toho Round Sz 6 CRYSTAL SILVER LINED Toho Round Sz 6
$3.25
CHERRY AMBER DARK TRANSPARENT Toho Round Sz 6 CHERRY AMBER DARK TRANSPARENT Toho Round Sz 6
$7.50
COBALT TRANSPARENT Toho Round Sz 6 COBALT TRANSPARENT Toho Round Sz 6
$3.00
BLUE NAVY OPAQUE Toho TREASURES Cylinder Sz 11 BLUE NAVY OPAQUE Toho TREASURES Cylinder Sz 11
$4.75
BLUE MONTANA MILKY SILVER LINED Toho Round Sz 6 BLUE MONTANA MILKY SILVER LINED Toho Round Sz 6
$4.00
GRAY RAINBOW TRANSP Toho Round Sz 15 GRAY RAINBOW TRANSP Toho Round Sz 15
$2.75
BLACK Miyuki Long Drop Bead BLACK Miyuki Long Drop Bead
$3.00
ROSALINE OPQ LUSTERED FROSTED HYBRID Toho Round Sz 8 ROSALINE OPQ LUSTERED FROSTED HYBRID Toho Round Sz 8
$8.50
CRYSTAL FROSTED SILVER LINED Toho Round Sz 06 CRYSTAL FROSTED SILVER LINED Toho Round Sz 06
$3.75

Sub-Total: $171.25